16 loka 2014

Martina Magnoli Klimešová

Martina är Världsmästare i Agility 2014. Hon kommer från Tjeckien.

Först läste jag om FitDog på internet men senare, tack vare vår lokala distributör, fick jag en chans att testa produkten med mina hundar.I självaverket kräver jag mycket höga prestationer av mina hundar. Agility är inte enbart löpning, utan det klräver även en hel del resande, tävlingar och träning i olika förhållanden (väder, underlag,…) året om. Jag gör mitt bästa för att hålla hundarna i god kondition – de simmar mycket ,vi tar dem på långa vandringar och tränar annars också mångsidigt. Jag är också noga med deras kost.

Hundarna är beredda att göra sitt bästa för mig närsomhelst, så jag försöker ge dem detsamma… FitDog produkterna fungerar mycket bra för mina hundar. Bland annat hjälpte dessa Kiki att tävla i extremt varmt väder, vilket hon annars inte är så bra på. Men med FitDog var hon faktiskt strålande!

martina