Vanliga frågor & svar

Tilläggsuppgifter om produkterna:

Frågor och svar om FitDog-produkter:

När borde man använda tillskottsnäring?

FitDog-produkterna kompletterar näringen av hundar som utövar sport och blir belastade, men de ersätter inte god utfodring. Tillskottsnäring ska användas i samband med träning, tävling eller annan fysisk belastning.

Energy & Rehydrate-produkten används före och under prestationen för komplettering av energinivån. Om man endast vill försäkra tillräckligt vätskeintag kan Energy & Rehydrate-produkten användas utspätt. Recovery-produkten används efter prestationen när hunden inte längre utsätts för belastning. Återhämtningsdrycken ska ges till hunden så snabbt som möjligt efter prestationen.

Är produkterna pålitliga?

Produkterna är pålitliga men de ska inte användas hela tiden i vardagslivet utan de är avsedda för användning i samband med fysisk belastning.

Är produkterna lämpliga för valpar eller ammande tikar?

Valpar och ammande eller dräktiga tikar kan använda produkterna.

Jag tävlar i agility med min hund. Hur borde jag använda produkterna?

Före en intensiv tävlings- eller träningsdag är det bra att låta hunden dricka Energy & Rehydrate-drycken för att komplettera energinivån och vätskeintaget. Om tävlingen är på lördag är det bra att låta hunden dricka ett par deciliter på torsdagkväll, fredagmorgon, fredagkväll och på lördagmorgon. Man kan även låta hunden dricka mellan banorna under tävlingen.

Om hunden inte behöver extraenergi utan endast vätska kan du använda en liten mängd av pulvret för att smaksätta vattnet.

Vad har jakthundar för nytta av produkterna?

Jakthundar är som uthållighetsidrottare som utsätts för långvarig fysisk belastning. Jaktdagarna är långa och man kan inte mata hunden under dagen. Hundens vätskebalans måste beaktas även under jaktsäsongen eftersom de intensiva jaktdagarna ökar behovet av vätska. Det är bra att ge hunden Energy & Rehydrate-dryck ett par dagar före och under jaktdagen för att komplettera energinivån och för att säkerställa vätskeintaget. Efter jaktdagen lönar det sig att ge hunden Recovery-återhämtningsdryck för att försäkra att hunden återhämtar sig och orkar till nästa jaktdag.

Kan man smaksätta drycken med mat?

Vanligtvis dricker hundar drycken som sådan eftersom produkten har en arom av kött, men man kan blanda in lite kött el.dyl. för att smaksätta drycken.

Hur ska jag ge drycken till min hund under en tävling eller ute i terräng?

Drycken kan blandas färdigt på morgonen t.ex. i en sportdryckflaska eller shaker som man kan ha med sig under alla förhållanden. Eftersom Energy-produkten innehåller mycket fett är det bra att bevara den färdiga drycken svalt om möjligt.

Produkten löser sig dåligt i vatten, vad beror det på?

Huvudingrediensen av Energy-produkten är fett som naturligtvis inte löser sig bra i vatten. Recovery-produkten har maltodextrin som huvudingrediens och den löser sig inte heller särskilt bra. Det bästa sättet att blanda pulvret med vatten är att skaka kraftigt i en sportdryckflaska.

Varför innehåller produkterna salt?

Båda produkterna innehåller en liten mängd salt som kommer från köttaromen. Saltmängden är så liten att den inte har någon skadlig verkan på hunden.

Hurdant fett innehåller Energy-produkten?

Fettpulvret i Energy-produkten är vegetabiliskt. Våra produkter innehåller inga animaliska ingredienser. Även köttaromen är syntetisk och innehåller inte heller några animaliska ingredienser.