Uppfödning och välmående

Varför behöver hundar FitDog produkter ?

 • Vatten är hundens viktigaste enskillda födoämne
 • Hunden kan klara sig utan mat i veckor, men redan en10% vätskebrist wellness 5
  kan vara fatal.
 • Hunden dricker vanligtvis endast då den är törstig.
 • Hunden kan inte i förväg förbereda sig för tillfällen då dess vätskebehov är större, såsom fysisk ansträngning, sommarhettan, bilresor, operationer , återhämtningsperioder (efter sjukdom) eller valpningar

Sköt om hundens vätskebalans

 • Hundens kroppstemperatur höjs lätt och kroppen torkar snabbt
 • Träning ökar vätskesvinn från kroppsystemetKesähelteet
 • Hög värme inverkar på vätskekravet men hunden kan även lida
  vätskebrist i kalla förhållanden
 • Det dagliga vätskekravet är ca 0,5-1dl/kg i normalförhållanden,
  en sporthund (20kg) förbrukar ca 1,5l per dag –Prestationen ställer krav
  på extra vätsketillförsel!
 • Redan 3-4% vätskebrist försämrar prestationen
 • 7-8% vätskebrist kräver effektiv vård och kan redan vara livshotande!

Tikens specialbehov under dräktigheten samt efter valpningen

 • Tillräcklig tillförsel av energi och vatten är av största vikt under digivnings perioden .
 • Under den senare hälften av dräktighetstiden försnabbas tikens ämnesomsättning
  och behovet av vätska ökar.shutterstock_158438804
 • En förändring av kosten ett par veckor före valpningen till en kost med hög energi
  och -äggviteämneshalt ökar till sin del åter vätskebehovet (2-3 ggr mot torrfodret)
 • Mjölk är till 78% vatten. Största behovet av vätska är vid samma tidpunkt som
  mjölkproduktionen är som kraftigast, vilket är ca 3-4 veckor efter valpningen.
 • Vätskebrist kan hämma mjölkproduktionen.