Aktiviteter

Hobby- och tävlingshundar i dag

 • Hobby- och tävlingshundar kan i dagens läge jämföras med toppidrottare
 • Hundarna utsätts för hård fysisk belastningAgility
 • Då man vill nå framgångar är det av yttersta vikt att man säkerställer hundarnas
  maximala prestanda samt återhämtning
 • Människans och hästens kostillskott passar inte hunden för att hundens fysiologi
  är totalt annorlunda ( tex svettas hunden inte såsom människan)
 • Hundar kräver kostillskott som utvecklats specifikt för dem

Sköt om hundens vätskebalans

 • undens kroppstemperatur höjs lätt och kroppen torkar snabbt
 • Träning ökar vätskesvinn från kroppsystemet
 • Hög värme inverkar på vätskekravet men hunden kan även lida vätskebrist Kesähelteet
  i kalla förhållanden
 • Det dagliga vätskekravet är ca 0,5-1dl/kg i normalförhållanden, en sporthund
  (20kg) förbrukar ca 1,5l per dag –Prestationen ställer krav på extra
  vätsketillförsel!
 • Redan 3-4% vätskebrist försämrar prestationen
 • 7-8% vätskebrist kräver effektiv vård och kan redan vara livshotande!

Påfrestningens inverkan på hundens energibehov

 • I genomsnitt ökar hundens energibehov med 10% för varje arbetad timme
 • Då hundens prestation är en kortvarig, högfrekvent prestation ,såsom agility ökar Paimennus
  hundens energibehov med 10-20%.
 • För jakt- och vallhundar dubbleras energibehovet i snitt per arbetsdag
 • Största energiförbrukningen har slädhundar som arbetar i extrema förhållanden,
  deras energibehov kan tre eller fyrdubblas.
 • Ju längre prestationen varar desto mera förbrukar hunden fetter för energiförbrukningen.